บอกสูตรคำนวณดอกเบี้ยบ้าน คิดง่าย ปรับใช้ได้จริง !

การคำนวณดอกเบี้ยบ้าน เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผู้กู้ได้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญากู้ยืม และวางแผนทางการเงินให้เพียงพอ

การซื้อบ้านเป็นหนึ่งในการลงทุนครั้งสำคัญในชีวิต ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล คนส่วนใหญ่จึงนิยมกู้สินเชื่อจากธนาคารมากกว่าจ่ายด้วยเงินสด ทำให้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเป็นเวลาหลายปี การคำนวณดอกเบี้ยบ้านและผลรวมของดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น

สำหรับใครที่กำลังมีแผนจะซื้อบ้านหลังใหม่ วันนี้เรามีสูตรคำนวณดอกเบี้ยบ้านที่สามารถนำมาใช้คำนวณด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ มาบอกกัน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันสภาพคล่องสะดุดจนส่งผลกระทบกับการเงินนั่นเอง

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยบ้าน

วิธีแรกในการคำนวณดอกเบี้ยบ้าน คือการคำนวณดอกเบี้ยรายปี โดยสูตรที่นิยมใช้กัน คือ

 • ดอกเบี้ยรายปี = จำนวนเงินต้น x อัตราดอกเบี้ย
 • ตัวอย่างเช่น หากกู้สินเชื่อบ้านจำนวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ดอกเบี้ยรายปีที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 5,000,000 x 0.05 = 250,000 บาท

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ผู้กู้จะไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยรายปีทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร

 • ดอกเบี้ยรายเดือน = ดอกเบี้ยรายปี / 12
 • จากตัวอย่างข้างต้น ดอกเบี้ยรายเดือนจะเท่ากับ 250,000/12 = ประมาณ 20,833 บาทต่อเดือน

นอกจากการคำนวณดอกเบี้ยบ้านรายเดือนแล้ว ในทางปฏิบัติจริง การชำระค่างวดรายเดือนจะประกอบด้วยทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

 • เงินต้นรายเดือน = เงินกู้ / จำนวนงวดทั้งหมด
 • ค่างวดรายเดือน = เงินต้นรายเดือน + ดอกเบี้ยรายเดือนในงวดนั้น ๆ

โดยในงวดแรก ดอกเบี้ยจะเท่ากับจำนวนเงินกู้คูณอัตราดอกเบี้ย และในงวดถัดไป ดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากจำนวนเงินต้นลดน้อยลงในแต่ละงวด

 • ยกตัวอย่างเช่น หากกู้ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ระยะเวลากู้ 30 ปี
 • เงินต้นรายเดือน = 5,000,000 / (30×12) = 13,889 บาท
 • ในงวดแรก:
  • ดอกเบี้ย = 5,000,000 x 0.05/12 = 20,833 บาท
  • ค่างวดรายเดือน = 13,889 + 20,833 = 34,722 บาท
 • ในงวดที่ 2:
  • เงินต้นคงเหลือ = 5,000,000 – 13,889 = 4,986,111
  • ดอกเบี้ย = 4,986,111 x 0.05/12 = 20,776 บาท
  • ค่างวดรายเดือน = 13,889 + 20,776 = 34,665 บาท

สังเกตได้ว่าดอกเบี้ยในงวดที่ 2 ลดลงเนื่องจากเงินต้นคงเหลือลดลง แต่ค่างวดรายเดือนลดลงเพียงเล็กน้อย

หากคำนวณผลรวมดอกเบี้ยทั้งหมดที่จะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา โดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างข้างต้น จำนวนดอกเบี้ยทั้งสิ้นจะมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านบาท

จากตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าการคำนวณดอกเบี้ยบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผู้กู้ได้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญากู้ยืม และวางแผนทางการเงินให้เพียงพอ นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถเจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับธนาคารได้อีกด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *