ปฏิทินวันพระ ปี 2567

แจกปฏิทินวันพระ ปฏิทินวันพระ ปี 2567 นอกจากจะมีวันแล้วยังมีข้างขึ้นข้างแรมกับปีนักษัตร และรูปภาพน่ารัก ๆ ให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ดู ฟรี กันด้วย

แจกปฏิทินวันพระ ปี 2567 สำหรับสายบุญของเรา ท่านที่ชอบทำบุญตักบาตรในเช้าวันพระ ท่านที่ชอบทำบุญวันพระในวันหยุด แต่จำวันพระของแต่ละเดือนไม่ได้ วันนี้เราได้รวบรวมปฏิทินวันพระ ปี 2567 มาฝากค่ะ นอกจากจะมีวันแล้วยังมีข้างขึ้นข้างแรมกับปีนักษัตรแถมให้ด้วยจ้า ไม่ต้องพกปฏิทินเล่มใหญ่ แค่มีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องและอินเตอร์เน็ต ก็สามารถดูปฏิทินวันพระแบบออนไลน์ได้เลย หรือจะกดเซฟไว้ในมือถือไว้เปิดดูก็สะดวกสบายไปเลย

รวมปฏิทินวันพระ ปี 2567

ปฏิทินวันพระ ปี 2567
ปฏิทินวันพระ ปี 2567

ปฏิทินวันพระ ปี 2567 แต่ละเดือน

ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีเถาะ
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระเดือนกุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีเถาะ
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง (วันแรงงาน)
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง (วันวิสาขบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง (วันอัฏฐมีบูชา)

ปฏิทินวันพระเดือนมิถุนายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง (วันเข้าพรรษา)
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง (วันเฉลิมฯ ร.10)

ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง (วันเฉลิมฯ วันแม่)
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนกันยายน

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง
 • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง
 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนตุลาคม

 • วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน

 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง (วันลอยกระทง)
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะโรง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *