วิธีวางแผนการเงินสำหรับคนเงินเดือน 20,000 บาท

การรู้วิธีวางแผนการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุข เนื่องจากจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

วิธีวางแผนการเงิน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อวางแผนการเงินให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเก็บออม รวมถึงแบ่งเงินได้อย่างเป็นสัดส่วนที่สุด 

การรู้วิธีวางแผนการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุข เนื่องจากจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ และลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ของการรู้วิธีวางแผนการเงิน

 • ช่วยให้มีความมั่นคงทางการเงิน 

การวางแผนการเงินจะช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินและวางแผนเส้นทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ เช่น วางแผนออมเงินเพื่อซื้อบ้าน วางแผนเกษียณอายุ เป็นต้น

 • ช่วยให้มีเงินสำรองฉุกเฉิน

การวางแผนการเงินจะช่วยให้สามารถเก็บเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ตกงาน เป็นต้น

 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

การวางแผนการเงินจะช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และปรับเปลี่ยนแผนหากจำเป็น

 • ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การวางแผนการเงินจะช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น

การวางแผนการเงินสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือใช้บริการจากนักวางแผนการเงินมืออาชีพ โดยมีวิธีวางแผนการเงินดังนี้

 1. ขั้นตอนแรกคือการประเมินสถานะทางการเงินในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน
 2. ขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการบรรลุ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ เกษียณอายุ เป็นต้น
 3. ขั้นตอนนี้คือการจัดทำแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ รายจ่าย ระยะเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น
 4. ขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามและประเมินผลแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการเงินยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วิธีวางแผนการเงินของคนเงินเดือน 20,000 บาท 

 • ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เป้าหมายทางการเงินควรมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น ซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เป็นต้น
 • เริ่มจากเป้าหมายที่เล็กก่อน หากเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ใหญ่เกินไป อาจทำให้ท้อและไม่อยากเริ่มวางแผนการเงิน ดังนั้นควรเริ่มจากเป้าหมายที่เล็กก่อน เช่น เก็บเงินสำรองฉุกเฉิน 50,000 บาท ภายใน 1 ปี เป็นต้น
 • หักเงินออมก่อนใช้ เทคนิคง่ายๆ ในการออมเงินคือหักเงินออมก่อนใช้ เช่น ให้ธนาคารหักเงินเข้าบัญชีออมเงินอัตโนมัติทุกเดือน
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น เช่น เลิกซื้อกาแฟทุกวัน กินข้าวที่บ้านแทนการกินข้าวนอกบ้าน เป็นต้น
 • หารายได้เพิ่ม หากต้องการมีเงินเก็บมากขึ้น อาจหารายได้เพิ่มจากงานเสริม เช่น สอนพิเศษ รับจ้างทำอาหาร เป็นต้น

การมีวิธีวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้และมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขในอนาคต

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *