ห้างหุ้นส่วนจํากัดคืออะไร ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร ตัวย่อเขียนแบบไหนกัน !!

ห้างหุ้นส่วนจํากัดคืออะไร ภาษาอังกฤษเขียนยังไง และตัวย่อ  Ltd. / Co., Ltd. /Part., Ltd./  Pub Co., Ltd. / Corp., Ltd. / Inc. ย่อมาจากอะไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง วันนี้แอดมินได้นำสาระน่ารู้เหล่านี้มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนกันค่ะ

ห้างหุ้นส่วนจํากัดคืออะไร ภาษาอังกฤษเขียนยังไง และตัวย่อ  Ltd. / Co., Ltd. /Part., Ltd./  Pub Co., Ltd. / Corp., Ltd. / Inc. ย่อมาจากอะไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นความรู้รอบตัวเล็กๆ น้อยๆ ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้น วันนี้แอดมินได้นำสาระน่ารู้เหล่านี้มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนกันค่ะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ Partnership Limited (Part., Ltd.)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Partnership Limited หรือที่เราเห็นๆ กันเป็นตัวย่อ Part., Ltd. นั่นเองค่ะท ซึ่งห้างหุ้นสาวนจำกัด เป็นองค์กรธุรกิจชนิดหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด เพียงแต่มีเงื่อนไขในการขอจัดตั้งแตกต่างกันออกไป โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดให้การจัดตั้ง หจก. มีเงื่อนไขคือ ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คนขึ้นไป โดยไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ส่วนการทำบัญชีและการยื่นงบประจำปี ยื่นภาษี จะเหมือนกับการยื่นจดทะเบียนบริษัททุกประการ

ตัวอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภธร ทรานสปอร์ต Supatorn Transport Part., Ltd.
 • หจก.ช.เจริญทรัพย์การโยธา Charernsup Part., Ltd.
 • หจก.เอ็น จี ทีม NG Team Part., Ltd.
 • หจก.ตรีรัตน์ หล่มสัก Treerat Lomsak Part., Ltd.

บริษัทจำกัด หรือ Company Limited (Co., Ltd.)

บริษัทจำกัด หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าCompany Limited เขียนเป็นตัวย่อCo., Ltd. คือองค์การธุรกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 บัญญัติว่า “บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”

ตัวอย่างบริษัทจำกัด

 • SINGHA CORPORATION CO., LTD.
 • Meiji Seika Pharma Co.,Ltd.

บริษัท มหาชน จำกัด หรือ Public Company Limited (Pub Co., Ltd.)

บริษัท มหาชน จำกัดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าPublic Company Limited (Pub Co., Ltd.) เป็นบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

ตัวอย่างบริษัท มหาชน จำกัด

 • BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด

“ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”, “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “บริษัทจำกัด” ภาษาอังกฤษเรียกว่า Incorporated (Inc.) เนื่องมาจากตามประกาศกระทรวงเศรษฐการได้กำหนดให้บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาให้ใช้คำว่า Corporation หรือ Incorporated (ย่อว่า Inc.) ต่อท้ายชื่อบริษัทนั่นเองค่ะ

ตัวอย่าง

 • SARGAS INC.
 • Google Inc. บริษัทกูเกิลจำกัด
 • Facebook Inc. บริษัทเฟสบุ๊กจำกัด
 • Apple Inc. บริษัทแอปเปิลจำกัด

ที่มา : wegointer , ภาษาอังกฤษออนไลน์

One comment

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษาอังกฤษ ต้องเป็น Limited Partnership หรือเปล่าคะ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *