คนเราเดินหรือวิ่งได้อย่างไร

สิ่งที่เราทำอยู๋ประจำทุกวันคือเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเรา […]