การพอกหน้าด้วยแตงกวา

แตงกวา เป็นพืชผักสวนครัวที่หาได้ง่ายในบ้านเรา จะถือว่าเ […]

ประโยชน์จากแตงกวา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis sativa Linn. วงศ์ Cucurbitacea […]

การทำแตงกวาสอดไส้

เครื่องปรุง เนื้อกุ้งสับละเอียด                         […]