ทำไม?? ผู้หญิงถึงไม่ค่อยเป็นวิศวกร

แม้สมัยนี้จะมีวิศวกรหญิงกันมากขึ้น แต่ถ้าเทียบกับผู้ชาย […]