บล็อก


เดือนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

เดือนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน...

มาแล้วจ้า สำหรับคำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือนที่น้องๆกำลังคนหา มาพร้อมกับคำอ่าน เพื่อให้จำคำศัพท์ได้ง่ายๆ และคำแปล ความหมายของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน ทั้งเดือนที่เป็นภาษาอังกฤษ และ เดือนที่เป็นภา


คอร์ดกีตาร์